Slide background

mechanizmy sukcesu!

Konstruujemy

Jesteśmy częścią

Slide background

DBAMY O UTRZYMANIE RUCHU

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ REMONTY

WYKONUJEMY INWESTYCJE

Slide background

PN-EN 1090-2+A1:2012 IDT EN 1090-2+A1:2011

Jako nieliczni w regionie zachodniopomorskim posiadamy certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

uprawniający nas do wytwarzania konstrukcji stalowych

w klasach EXC1 EXC2 EXC3 wg nazwy normy PN-EN 1090-2+A1:2012 IDT EN 1090-2+A1:2011

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ UZNANE JEDNOSTKI

Slide background

DBAMY O ŚRODOWISKO

ZAWSZE

DZIAŁAMY ZGODNIE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO PN-EN ISO 14001:2005

• minimalizujemy wpływ procesów produkcyjnych na środowisko naturalne

• modernizujemy instalacje produkcyjne

• realizujemy inwestycje proekologiczne

Slide background

BEZPIECZEŃSTWO

STAWIAMY NA

DZIAŁAMY ZGODNIE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PN-N 18001:2004

• analizujemy ryzyko zawodowe

• stale monitorujemy stanowiska pracy

• poprawiamy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Slide background

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

JESTEŚMY

Zapewniamy rozwój

zawodowy pracowników

Promujemy markę Remech

poprzez sportową rywalizację

Wspieramy

lokalną społeczność

Promujemy sport

wśród pracowników

Aktualności